Created by Iku & Amino, Okeya, Anzai
Executive Producer Iku
Production Designer Takeshi Anzai
Executive Director Amino Tetsurou
Script Akira Okeya
Character Idea Kanji Nishida
Character Design Shinji Ochi
Background Junichi Higashi
Color Keiko Shibuya
Digital Graphics Koushi Tanaka
Key Animator Hiroshi Isagawa
Editing Masahiro Matsumura
Music Goji Tsuno
Music Production Japan Digital Entertainment, Inc.
Sound Producer Michiyoshi Minamisawa
Sound Director Yasunori Honda
Sound Production Half HP Studio
Producer Katsuhiko Nozawa
Production Desk Shunichi Anraku
Production Daume, Inc
Japan Digital Entertainment, Inc.


Randy (Buddy) Yuko Sasamoto ChaCha Yuuiti Nagashima
Mom Atsuko Tanaka Dad Takuma Suzuki
Mary Taeko Kawada Catherine Yumi Takada
Nick Tomohiro Nishimura Terry Kouichi Sakaguchi
Boo-man
Narration
Kinryu Arimoto Madame Kithiley Ikuko Sugita
Hippo Truck Hisao Egawa Robo Bull Hidenari Ugaki
Hopper Mika Kanai Receptionist
   (Epi.12)
Atsuko Kohata
Grahken Jay Kabira Sarah Yu Hayami


  TITLE SCREENPLAY DIRECTOR STORY
BOARD
ANIMATION
DIRECTOR
BACK-
GROUND
Episode#1
The Baby Dinosaur
Akira
Okeya
Genjyuro
Tachibana
Amino
Tetsurou
Shinji
Ochi
Junichi
Higashi
Episode#2
Clouds are mysterious
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Kiyoshi
Fukumoto
Makoto
Arisawa
Junichi
Higashi
Episode#3
The ghost apartment
Akira
Okeya
Hideaki
Kushi
Genjyuro
Tachibana
Masaru
Hamada
Junichi
Higashi
Episode#4
A big ship adventure
Akira
Okeya
Toshiyuki
Kajiyama
Takuya
Sato
Ryotarou
Akao
Junichi
Higashi
Episode#5
Mommy and daddy's treasure
Akira
Okeya
Okazaki
Yukio
Shogo
Kawamoto
Ryoko
Hata
Junichi
Higashi
Episode#6
Mommy does not feel so good.
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Kiyoshi
Fukumoto
Noriyuki
Fukuda
Junichi
Higashi
Episode#7
A dangerous drive!
Akira
Okeya
Genjyuro
Tachibana
Genjyuro
Tachibana
Masaru
Hamada
Junichi
Higashi
Episode#8
Buddy's princess costume
Akira
Okeya
Shigeharu
Takahashi
Shigeharu
Takahashi
Ryoko
Hata
Junichi
Higashi
Episode#9
The Mysterious Bones
Akira
Okeya
Hayato
Date
Shogo
Kawamoto
Kazuhiko
Abe
Junichi
Higashi
Episode#10
Mary's Dark Black Clouds
Akira
Okeya
Hideaki
Kushi
Takuya
Sato
Makoto
Arisawa
Junichi
Higashi
Episode#11
Robot Trouble
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Kiyoshi
Fukumoto
Noriyuki
Fukuda
Junichi
Higashi
Episode#12
The Mysterious Wind
Akira
Okeya
Shigeharu
Takahashi
Shigeharu
Takahashi
Ryoko
Hata
Junichi
Higashi
Episode#13
The Salmon Go Upstream
Akira
Okeya
Genjyuro
Tachibana
Genjyuro
Tachibana
Masaru
Hamada
Junichi
Higashi
Episode#14
My Good Friend ChaCha
Akira
Okeya
Toshiyuki
Kajiyama
Amino
Tetsurou
Ryotarou
Akao
Junichi
Higashi
Episode#15
The Baby Cousin Comes to Visit
Akira
Okeya
Koji
Ogawa
Koji
Ogawa
Kazuhiko
Abe
Junichi
Higashi
Episode#16
Daddy's Forgotten Treasure
Akira
Okeya
Shigeharu
Takahashi
Shigeharu
Takahashi
Ryoko
Hata
Junichi
Higashi
Episode#17
ChaCha Stays at Home
Akira
Okeya
Hideaki
Kushi
Takuya
Sato
Norio
Kaneko
Junichi
Higashi
Episode#18
Friends in the Forest
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Kiyoshi
Fukumoto
Masaru
Hamada
Junichi
Higashi
Episode#19
The Snow Prince
Akira
Okeya
Genjyuro
Tachibana
Toshiyuki
Kajiyama
Ryotarou
Akao
Junichi
Higashi
Episode#20
ChaCha and the Big Race
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Kiyoshi
Fukumoto
Noriyuki
Fukuda
Junichi
Higashi
Episode#21
The Mysterious Tunnel
Akira
Okeya
Shigeharu
Takahashi
Shigeharu
Takahashi
Ryoko
Hata
Junichi
Higashi
Episode#22
The Teacher's Tree
Akira
Okeya
Koji
Ogawa
Koji
Ogawa
Kazuhiko
Abe
Junichi
Higashi
Episode#23
The Big Secrets
Akira
Okeya
Genjyuro
Tachibana
Genjyuro
Tachibana
Masaru
Hamada
Junichi
Higashi
Episode#24
Dragonfly in the Sky
Akira
Okeya
Toshiyuki
Kajiyama
Kiyoshi
Fukumoto
Ryotarou
Akao
Junichi
Higashi
Episode#25
Buddy's Orchestra
Akira
Okeya
Hideaki
Kushi
Amino
Tetsurou
Noriyuki
Fukuda
Junichi
Higashi
Episode#26
Buddy's First Camera
Akira
Okeya
Kiyoshi
Fukumoto
Amino
Tetsurou
Makoto
Arisawa
Junichi
Higashi


Sound Produced, Composed, Arranged, Keyboards, & Programmingby
  Goji Tsuno

Recorded & mixed by
  Shigeru Nakazato(SCRUM STAFF)

2nd Engineers
  Akeo Izaki(MIT STUDIO)
  Kenji Matumoto(STUDIO SOUND VALLEY)
  Mitsuru Sibamoto(CRESCENTE STUDIO)
  Satoshi Noguchi(DELTA STUDIO)

Recorded & Mixed at
  STUDIO GOJILAND, HYPER SONIC STUDIO, MIT STUDIO,
  STUDIO SOUND VALLEY, ACRESCENTE STUDIO, DELTA STUDIO

Pro Tools digital sound edited by
  Kazuharu Nagumo(HYPER SONIC)

Co-Arranged, Piano Nobuo Kurata
Drums Shiro Ito
Bass Tomohito Aoki
Percussion Hiroki Sugawara
Guitar Jun Kajiwara
Guitar Masayuki Chiyo
Conductor Koji Haijima
Co-Arranged, Strings Hiroyuki Koike
Harp Tomoyuki Asakawa
All Flutes Takashi Asahi
Orchestral Percussion Tomoko Kusakari
Harmonica Nobuo Yagi
Vocal Makorin
Chorus Pythagoras, MAKI, Sayuri Yoshida
Coordination Emari Mamiya(Toho Seisaku)

>>> return to the Part 1 Synopsys